301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Nisan 2015 - Cumartesi 10:18 Bu haber 1783 kez okundu
 
Engellenen sitelere girerken yaşanacak tehlike!
Uluslararası bilişim güvenliği firması Trend Micro, kısıtlı sitelere erişmeye çalışılırken güvenliğin ciddi derecede göz ardı edildiğini belirterek kullanıcıları uyardı.
Teknoloji Haberi


Ja­pon Bi­li­şim Gü­ven­li­ği fir­ma­sı Trend Mic­ro uz­man­la­rı ne olur­sa ol­sun gü­ven­li kay­nak­lar­dan ya­rar­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­yor.

VPN hizmetleri ilk sırada geliyor
Uz­man­lar,  kı­sıt­lı si­te­le­re eriş­mek için en çok ter­cih edi­len yön­tem olan Sa­nal Özel Ağ adı ve­ri­len VPN hizmet­le­ri­ni kul­la­nır­ken ve­ri gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­nın püf nok­ta­la­rı­nı an­lat­tı.

Şifre çözümü kolay
Kul­la­nı­cı­la­rın in­ter­net üze­rin­de­ki bü­tün tra­fi­ği VPN su­nu­cu­su üze­rin­den geç­ti­ği için hiz­me­ti sağ­la­yan ta­raf kolay­lık­la bu tra­fi­ği iz­le­ye­bi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la VPN ağı üze­rin­den sos­yal med­ya he­sap­la­rı­nı­za gir­di­ği­niz­de kul­lan­dı­ğı­nız şif­re­ler ko­lay­ca gö­rün­tü­le­ne­bi­li­yor. Eğer VPN ağı­nı kul­la­nır­ken on­li­ne ban­ka­cı­lık ve in­ter­net­ten alış­ve­riş gi­bi iş­lem­ler ya­par­sa­nız bu tarz fi­nan­sal bil­gi­le­ri­ni­zin de kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­rin eli­ne geç­me ih­ti­ma­li or­ta­ya çı­kı­yor. Kul­la­nı­cı­lar bu bil­gi­le­rin baş­ka­la­rı­nın eli­ne düş­me­me­si için bu hiz­met­le­ri kul­la­nır­ken VPN ser­vi­si­ni dev­re dı­şı bı­rak­ma­lı­lar.

Büyük tehlike var
Bu uy­gu­la­ma kul­la­nı­cı­la­rın fark­lı böl­ge­ler­de­ki su­nu­cu­lar üze­rin­den in­ter­ne­te bağ­la­na­rak ken­di coğ­ra­fi böl­ge­le­rin­de eri­şi­mi kı­sıt­lı olan içe­rik­le­ri gö­rün­tü­le­me­le­ri­ne im­kan ve­ri­yor. Fa­kat VPN bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­yan hiz­met­ler eğer gü­ve­ni­lir de­ğil­se kul­la­nı­cı­lar için bü­yük bir teh­li­ke­yi de ya­nın­da ge­ti­ri­yor.

Murat GÜLDEREN- BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Uluslararası, bilişim, güvenliği, firması, Trend, Micro, kısıtlı, sitelere, eriş
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 12°
Salı
- 12°
Çarşamba
- 14°
İstanbul

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:46
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:15
Yatsı
19:39
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı