301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
22 Temmuz 2015 - Çarşamba 11:35 Bu haber 650 kez okundu
 
Haluk Koç ve Bakan Ömer Çelik, koalisyon görüşmelerinin yöntemini belirledi
CHP’nin 14 maddelik kırmızı çizgisi ile AKP’nin 10 maddelik olmazsa olmazı için hukuk, ekonomi ve dış politika alanında 3’er kişilik heyetler oluşturulacak.
Siyaset Haberi


İlk tu­run ar­dın­dan en güç­lü se­çe­nek ola­rak ma­sa­ya ge­len AK Par­ti-CHP koa­lis­yo­nu for­mü­lün­de, is­tik­şa­fi gö­rüş­me aşa­ma­sı­na ge­çil­di.

Gö­rüş­me­le­rin yön­te­mi de be­lir­len­di. Par­ti­ler yet­ki­li or­gan­la­rın­da ko­nu­yu ka­ra­ra bağ­la­ya­cak. Gö­rüş­me­ler hu­kuk, eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka ana baş­lık­la­rın­da par­ti­ler­ce oluş­tu­ru­la­cak 3 he­yet ara­sın­da ya­pı­la­cak.

AK Par­ti adı­na Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik ile CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk Koç, ön gö­rüş­me­le­rin yön­te­mi ve ko­nu­la­rı­nı be­lir­le­mek için bir ara­ya gel­di. 1 sa­at 40 da­ki­ka sü­ren gö­rüş­me olum­lu bir ha­va­da ger­çek­leş­ti. Gö­rüş­me­de en geç haf­ta so­nun­da he­yet­le­rin gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ma­sı ka­ra­rı alın­dı. CHP’­nin 14 mad­de­lik kır­mı­zı çiz­gi­si ile AK Par­ti­’nin 10 mad­de­lik ol­maz­sa ol­ma­zı, ko­nu­la­rı­na gö­re 3 ana baş­lık al­tı­na da­ğı­tı­la­cak. Ge­nel baş­kan­la­rın ta­le­bi ol­ma­sı ha­lin­de he­yet sa­yı­sı ar­tı­rı­la­bi­le­cek. Mil­let­ve­kil­le­ri ve uz­man­lar­dan olu­şa­cak he­yet­ler ko­nu­lar üze­rin­de ça­lış­ma ya­pa­cak.

Lİ­DER­LE­RE ANIN­DA BİL­Gİ
Or­tak ve ay­rı dü­şü­len nok­ta­lar be­lir­le­ne­cek. Her iki par­ti­nin ge­nel baş­ka­nı da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, uz­la­şı­lan ve an­la­şı­la­ma­yan ko­nu­lar­dan an­be­an ha­ber­dar edi­le­cek. Ça­lış­ma­la­rın ni­ha­i ne­ti­ce­si ge­nel baş­kan­la­ra su­nu­la­cak. Koa­lis­yon ze­mi­ni­nin oluş­tu­ğu­na ka­rar ve­ri­lir­se, is­tik­şa­fi gö­rüş­me aşa­ma­sın­dan mü­za­ke­re aşa­ma­sı­na ge­çi­le­cek. Li­der­ler ma­sa­ya otu­ra­cak. Ba­kan­lık­la­rın da­ğı­lı­mı ve or­tak­lı­ğın ya­pı­sı gün­de­me ge­le­cek.

GÖ­RÜŞ­ME­LER MEC­Lİ­S’­TE
He­yet­ler gö­rüş­me­le­ri­ni, sağ­lık­lı bir or­tam ol­ma­ya­ca­ğı dü­şün­ce­si ile par­ti bi­na­la­rı dı­şın­da ya­pa­cak. İzo­le ve ça­lış­ma­la­ra uy­gun bir me­ka­na ka­rar ve­ri­le­cek. En ya­kın se­çe­ne­ğin TBMM ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Bu ara­da gö­rüş­me­le­rin 10-12 gün­de ta­mam­la­na­rak koa­lis­yon ih­ti­ma­li hak­kın­da ka­rar ve­ri­le­cek ol­ma­sı, 1 Ağus­to­s’­ta baş­la­ya­cak Yük­sek As­ke­ri Şu­ra­’yı akıl­la­ra ge­tir­di.

"10-12 GÜNDE OLACAK YA DA OLMAYACAK"
CHP'nin Tür­ki­ye'yi  hü­kü­met­siz bı­ra­ka­cak bir ad­res ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Koç, koa­lis­yon mü­za­ke­re­le­riy­le il­gi­li “Top­lam sü­re en faz­la 10-12 gün için­de bir te­mel so­nu­ca var­mak müm­kün ola­cak ve­ya ol­ma­ya­cak. Her iki tab­lo­da ge­re­ken açık­la­ma ya­pı­la­ca­k” de­di. Koç gö­rüş­me­de 14 te­mel il­ke be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bun­lar koa­lis­yon şart­la­rı de­ğil, bir de­mok­ra­tik ül­ke­de ol­maz­sa ol­maz şart­la­rı­dır” de­di.

"İHTİMAL HER ZAMAN YARI YARIYA"
Bakan Çelik görüşmenin ardından “Bir hükümet ortaklığını gerçekleştirmek de erken seçim ihtimali de her zaman yarı yarıyadır” yorumunu yaptı. Çelik bir gazetecinin sorusu üzerine de, “Koalisyon hükümet ortaklığı her zaman için son nokta yazılıncaya kadar hiçbir şey anlaşılmamıştır demektir. Kurulduğu güne kadar da her şey masadadır” ifadesini kullandı.

Çetin ÇİFTÇİ- BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: CHP’nin, 14, maddelik, kırmızı, çizgisi, AKP’nin, 10, maddelik, olmazsa, olmazı,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Az Bulutlu
Güncelleme: 06.06.2020
Bugün
16° - 29°
Pazar
17° - 26°
Pazartesi
17° - 25°
İstanbul

Güncelleme: 06.06.2020
İmsak
03:28
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:29
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı