301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
08 Temmuz 2015 - Çarşamba 13:11 Bu haber 885 kez okundu
 
NEYİ BEKLİYORUZ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran genel seçimin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hâlâ hükümeti kurma görevini vermedi.
Siyaset Haberi


AKP hükümetleri kurulurken ne Meclis Başkanı'nın seçilmesi ne de divanın kurulması beklenmişti. 2002 yılında 16 günde, 2007'de 38 günde ve 2011'de de 24 günde hükümet kurulmuştu.

Ge­nel se­çi­min üze­rin­den tam bir ay geç­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, hü­kü­me­ti kur­ma gö­re­vi­ni hâ­lâ kim­se­ye ver­me­di. Mec­lis Baş­ka­nı'nın se­çil­me­si ve Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı­’nın oluş­ma­sı­nın bek­len­di­ği ifa­de edil­di. An­cak ge­ri­de ka­lan 13 yıl­da AKP hü­kü­met­le­ri ku­ru­lur­ken ne Mec­lis Baş­ka­nı ne de di­va­nın ku­rul­ma­sı bek­len­di. 2002 yı­lın­da 16 gün­de, 2007'de 38 gün­de ve 2011'de de 24 gün­de hü­kü­met ku­rul­du.

AYNI GÜN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

AK­P’­nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 3 Ka­sım 2002 se­çi­mi­nin ar­dın­dan 10. Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer, 14 Ka­sı­m’­da dö­ne­min AKP Ge­nel Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile gö­rüş­tü. Er­do­ğan'ın mil­let­ve­ki­li ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le 16 Ka­sım 2002’de AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Gü­l’­ü hü­kü­me­ti kur­mak­la gö­rev­len­dir­di.

19 Ka­sım'da 58. Hü­kü­met, Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. İlk AKP hü­kü­me­ti gö­re­ve baş­la­dı. Bü­lent Arınç da ay­nı gün 19 Ka­sı­m’­da TBMM Baş­ka­nı se­çil­di. Er­do­ğa­n’­ın Si­ir­t’­ten mil­let­ve­ki­li se­çil­me­siy­le 12 Mart 2003’te Gül is­ti­fa et­ti. Er­do­ğan, 59. Hü­kü­me­ti 14 Mar­t’­ta kur­du.

SE­ZER GÖ­REV­LEN­DİR­ME­Yİ YAP­TI
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin kri­ze dö­nüş­tü­ğü 2007’de­ki 22 Tem­muz Ge­nel Se­çi­mi­’nin ar­dın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer, Er­do­ğa­n’­ı 6 Ağus­to­s’­ta hü­kü­me­ti kur­mak­la gö­rev­len­dir­di.

Gö­re­vi Se­ze­r’­den alan Er­do­ğan, hü­kü­me­ti kur­mak için Gü­l’­ün se­çil­me­si­ni bek­le­di. 60. Hü­kü­me­t’­in ona­yı­nı da 11. Cum­hur­baş­ka­nı Gül 29 Ağus­to­s’­ta ver­di. 9 Ağus­tos 2007’de de TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na Kök­sal Top­tan se­çil­di.

ER­DO­ĞAN  BEK­LE­ME­MİŞ­Tİ
6 Ağus­tos 2007’de gö­re­vi Se­ze­r’­den alan Er­do­ğan, o dö­nem ba­sın men­sup­la­rı­nın “45 gün­lük sü­re­yi so­nu­na ka­dar bek­le­ye­cek mi­si­ni­z” so­ru­su­na şu ce­va­bı ver­di:

“Ar­ka­daş­lar bir tak­vim kul­la­nı­la­cak den­di­ği an­da bu il­la 45 gü­nün so­nu­na ka­dar di­ye ol­maz. Ba­kın bi­zim bu ara­da Mec­lis Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­miz var, Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı­’nın oluş­ma­sı var, cum­hur­baş­kan­lı­ğı var, hü­kü­me­ti kur­ma du­ru­mu var. Hep­si de şu an­da iç içe geç­miş. Bu­ra­da­ki ön­ce­li­ği ar­ka­daş­la­rı­mız­la de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Ona gö­re de adı­mı­mı­zı ata­ca­ğız.”

 24 GÜN SONRA HÜKÜMET KURULDU
12 Ha­zi­ran 2011'de ya­pı­lan ge­nel se­çim­de ise Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, hü­kü­me­ti kur­ma gö­re­vi­ni 30 Ha­zi­ra­n’­da Er­do­ğa­n’­a ver­di. 61. Hü­kü­met 6 Tem­mu­z’­da Cum­hur­baş­ka­nı Gü­l’­ün ona­yıy­la ku­rul­du. Bu dö­nem­de Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’na da 4 Tem­muz 2011'de ya­pı­lan baş­kan­lık se­çi­mi­nin üçün­cü tu­run­da Ce­mil Çi­çek se­çil­di.

YILMAZ EÇ-KAPA YAPTI, MECLİS GERİLDİ
TBMM Baş­ka­nı İs­met Yıl­maz, Mec­lis Baş­ka­nı se­çil­dik­ten son­ra ilk de­fa Ge­nel Ku­rul'da Baş­kan­lık Di­va­nı'nda­ki ye­ri­ne otu­ra­rak Mec­li­s aç­tı.
Baş­kan­lık Di­va­nı'nın te­şek­kül et­me­me­si ne­de­niy­le ça­lış­ma­la­ra baş­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Lüb­nan Tez­ke­re­si'ni gö­rüş­mek için bu­gün sa­at 15.00'te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tan Yıl­maz'a CHP mil­let­ve­ki­li tep­ki gös­ter­di.

Kaynak: Hasan Önal - Bugün Gazetesi

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erdoğan, 7, Haziran, genel, seçimin, üzerinden, 1, ay, geçmesine,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Hafif Yağmur
Güncelleme: 22.02.2020
Bugün
-
Pazar
- 10°
Pazartesi
- 12°
İstanbul

Güncelleme: 22.02.2020
İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:12
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Sivasspor
45
0
4
6
13
23
2
Trabzonspor
44
0
3
5
13
21
3
Başakşehir FK
43
0
3
7
12
22
4
Galatasaray
42
0
4
6
12
22
5
Alanyaspor
39
0
6
6
11
23
6
Fenerbahçe
38
0
6
5
11
22
7
Beşiktaş
36
0
8
3
11
22
8
Göztepe
33
0
6
6
9
21
9
Gaziantep FK
30
0
8
6
8
22
10
Çaykur Rizespor
24
0
11
3
7
21
11
Denizlispor
24
0
10
6
6
22
12
Gençlerbirliği
24
0
10
6
6
22
13
Yeni Malatyaspor
24
0
9
6
6
21
14
Antalyaspor
22
0
10
7
5
22
15
Konyaspor
20
0
10
8
4
22
16
MKE Ankaragücü
20
0
10
8
4
22
17
Kasımpaşa
16
0
14
4
4
22
18
Kayserispor
15
0
13
6
3
22
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı